Döner Yangın Merdiven

DÖNER YANGIN MERDİVEN

  1.  Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.
  2. Dairesel merdivenler 9.50 m’den daha yüksek olamaz.
  3.  Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az olamaz.
  4.  Basamak yüksekliği 175 mm’den çok olamaz.
  5. Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m’den az olamaz.

Onay : Proje uygulaması esnasında ve proje tamamlandıktan sonra tüm itfaiye onay ve izinleri alınacak ve idareye sunulacaktır.

Projeye uygun olamayan yangın merdivenleri kontrol veya itfaiye tarafından onaylanmaz…

 

Döner Yangın Merdiven

YM-6002

Döner Yangın Merdiven

YM-6003